Onze opdrachtgevers

Wij werken met leiders én de professionals die hen ondersteunen.

Over onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende organisaties in de financiële wereld, de bouwsector en de retail maar ook in de publieke sector en het onderwijs. Deze organisaties hebben één ding met elkaar gemeen: hun leiders zijn overtuigd van de noodzaak om fundamentele veranderingen te realiseren.

Wij werken nauw samen met die leiders, maar zeker ook met de mensen om hen heen. Wij geloven dat het realiseren van veranderingen altijd een gezamenlijke inspanning vraagt van het bestuur en de professionals in afdelingen als Strategie, HR en Communicatie. Het liefst werken we zelf op de achtergrond, en bouwen we effectieve werkrelaties met en tussen alle betrokkenen binnen de cliëntorganisatie.

Om een indruk te geven van ons werk hebben we hieronder een aantal mooie (niet-vertrouwelijke) projecten op een rij gezet. Als u overweegt om met ons te werken, dan brengen we u graag in contact met relevante opdrachtgevers om van hen te horen hoe dat is.

Projecten

Ondersteuning van de directie van deze internationale retailer bij ontwikkelen van visie en change roadmap, realiseren van een snelle reorganisatie, daarna mobiliseren van medewerkers bij herpositionering, vernieuwen van formule en professionaliseren organisatie.

Ondersteuning bij een complete transformatie van deze iconische retailer. Vernieuwing van de formule, herstructurering en aanpassing van de organisatie en ontwikkelen van een nieuwe cultuur.

Met het bestuur uitwerken van een visie en strategie om deze grote bouwonderneming weer succesvol te maken in een veranderende markt. En de belangrijkste divisies helpen om managers en medewerkers mee te krijgen in het realiseren van de nieuwe strategie en de noodzakelijke veranderingen.

Ondersteuning van de business unit Wholesale Banking bij de wereldwijde uitrol van de strategie, met aanvullende specifieke projecten in Belgie, Centraal- en Oost Europa en bij Real Estate Finance. Ondersteuning bij de wereldwijde integratie van alle bankactiviteiten en ontwikkeling van één gemeenschappelijke strategische visie. Begeleiden van ING België bij een vierjarig transformatieproces, het ontwikkelen van een nieuwe cultuur en het sterker betrekken van medewerkers bij het commerciële succes van de bank.

Begeleiden van het management team van de faculteit Gezondheid, Sport en Welzijn bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op het werkveld en het uitwerken van nieuwe gemeenschappelijke ambities en prioriteiten. Betrekken van professionals uit alle sub-domeinen om draagvlak te creëren en actieve betrokkenheid bij het realiseren van de nieuwe strategie.

Ondersteunen van de directie bij de transformatie van het CBR naar een moderne, efficiënte en klantgerichte publieke dienstverlener. Herwinnen van vertrouwen na jaren van sociale spanningen in de organisatie, betrekken van medewerkers bij het verbeteren van de klantervaring en met het bredere management verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Ondersteuning bij het mobiliseren van senior management voor de uitrol van een nieuwe strategie. En bij het ontwikkelen en uitvoeren van een employee advocacy plan om van medewerkers actieve ambassadeurs te maken van de onderneming.

Ondersteuning bij het efectiever formuleren van strategische ambities en prioriteiten, om daarmee meer focus en sense of urgency te creëren in alle onderdelen van de organisatie.

Helpen om de managers en medewerkers van deze Belgische bank mee te krijgen in een nieuwe strategie, en tegelijk de geesten rijp te maken voor de fusie en integratie met zusterbedrijf Beobank. Versterken van de interne communicatie en de communicatierol van managers.

Met het bestuur uitwerken van de people & change agenda, als onderdeel van een uitgebreid transformatieproces. Met de managementteams van zes werkmaatschappijen verder specificeren van die agenda en vertalen naar concrete actie.